Jaarverslag – IederMooi

Voor de stichting IederMooi is een jaarverslag gemaakt van het jaar 2023. Met dit jaarverslag wil de stichting een serieuze professionalisering slag maken en kans maken op verschillende subsidies.

Iedermooi
Stichting IederMooi zet zich in om hun doelgroep, die een afstand hebben tot de maatschappij of arbeidsmarkt, de persoonlijke aandacht te geven die zij nodig hebben. Dit doen zij in de vorm van het gratis aanbieden van schoonheidsbehandelingen, massages en gezamenlijke activiteiten en workshops.

Klantvraag
In de loop der jaren is de stichting een succes gebleken en blijft de vraag groeien. Om deze reden heeft de stichting extra financiele middelen nodig die zij via subsidies willen aanvragen. Daarom is mij gevraagd om, aan de hand van een reeds bestaande, maar summiere huisstijl, een professioneel jaarverslag op te leveren.

Schetsen
De stichting had al een logo, kleurenpalet en typografie om mee te werken maar had verder nog nooit communicatiemiddelen laten produceren. Een duidelijk beeld over welke stijl de stichting visueel had, was er dus nog niet. Daarom heb ik in eerste instantie 1 spread meerdere keren uitgewerkt, varierend van corporate(1) tot vrolijk(3), om hier antwoord op te vinden.

Deze schetsen zijn hier te zien.

Jaarverslag 2023
De stichting voelde zich het meest verbonden met de vrolijkere versie van de spread(3), welke vervolgens is gebruikt als inspiratie en blauwdruk voor de rest van het document. Ik heb met veel plezier en enthousiasme gewerkt aan het jaarverslag en hoop oprecht dat deze een steentje heeft kunnen bijdragen aan de professionalisering van IederMooi.

Het gehele jaarverslag is hier te zien.