Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Jaarverslag – IederMooi

Voor de stichting IederMooi is een jaarverslag gemaakt van het jaar 2023. Met dit jaarverslag wil de stichting een serieuze professionalisering slag maken en kans maken op verschillende subsidies.

Iedermooi
Stichting IederMooi zet zich in om hun doelgroep, die een afstand hebben tot de maatschappij of arbeidsmarkt, de persoonlijke aandacht te geven die zij nodig hebben. Dit doen zij in de vorm van het gratis aanbieden van schoonheidsbehandelingen, massages en gezamenlijke activiteiten en workshops.

Klantvraag
In de loop der jaren is de stichting een succes gebleken en blijft de vraag groeien. Om deze reden heeft de stichting extra financiele middelen nodig die zij via subsidies willen aanvragen. Daarom is mij gevraagd om, aan de hand van een reeds bestaande, maar summiere huisstijl, een professioneel jaarverslag op te leveren.

Schetsen
De stichting had al een logo, kleurenpalet en typografie om mee te werken maar had verder nog nooit communicatiemiddelen laten produceren. Een duidelijk beeld over welke stijl de stichting visueel had, was er dus nog niet. Daarom heb ik in eerste instantie 1 spread meerdere keren uitgewerkt, varierend van corporate(1) tot vrolijk(3), om hier antwoord op te vinden.

Deze schetsen zijn hier te zien.

Jaarverslag 2023
De stichting voelde zich het meest verbonden met de vrolijkere versie van de spread(3), welke vervolgens is gebruikt als inspiratie en blauwdruk voor de rest van het document. Ik heb met veel plezier en enthousiasme gewerkt aan het jaarverslag en hoop oprecht dat deze een steentje heeft kunnen bijdragen aan de professionalisering van IederMooi.

Het gehele jaarverslag is hier te zien.  


Infographic – Rabo&Co

De afdeling Rabo&Co wilde een infographic waarin de (financiële) redenering voor hun doelstellingen en marktpropositie op een vrolijke manier kon worden uitgelegd.

Rabo&Co
De afdeling Rabo&Co is een investeringsplatform van de Rabobank. Op dit platform willen zij (de Rabobank) de schakel zijn tussen ondernemers en investeerders. Uit onderzoeken is namelijk gebleken dat ondernemers hulp kunnen gebruiken bij het vinden van investeerders en dat investeerders juist behoefte hebben aan een cofinanciering vanuit de bank om risico’s te kunnen spreiden.

Klantvraag
Voor een ondernemersbeurs zou Rabobank een stand hebben waarin zij het investeringsplatform konden pitchen. Niet alleen ter aankleding van de marktkraam, maar ook als visueel hulpmiddel zocht Rabo&Co naar een manier om hun redenering, cijfers, doelgroeponderzoek, doelstellingen en marktpropositie op een simpele manier over te brengen naar de bezoeker.

Infographic
Om deze reden is ervoor gekozen om een drieluik-infographic te maken. Om de cijfers en andere feiten meer leven te geven, heb ik ervoor gekozen om er een kleine storytellinglaag overheen te gieten door te vertellen vanuit een persona. We volgen deze persona, Mark, in zijn doel om door middel van crowdfunding genoeg geld te verzamelen voor een nieuw bedrijfspand. Vanuit dit korte verhaal brengen we de achterliggende cijfers naar voren om uiteindelijk te eindigen bij wat Rabo&Co kan betekenen voor de ondernemers.


Jaarverslag – Bont voor Dieren

Voor stichting Bont voor Dieren is een digitaal jaarverslag gemaakt voor het jaar 2023. Omdat hun website net een make-over had gekregen, zochten ze naar een stijl die hier goed bij zou passen.

Bont voor Dieren
Sinds 1986 zet Bont voor Dieren zich in voor dieren en tegen de bontindustrie. Ze waren cruciaal bij het tot stand komen van het bontfokkerijverbod in Nederland vanaf 2024 en werken nu hard aan het bereiken van hetzelfde op Europees niveau.

Klantvraag
Eerdere jaarverslagen bestonden altijd uit veel tekst en kwamen nogal ouderwets over. Ik kreeg de opdracht om na te denken over de vorm, zodat het jaarverslag beter leesbaar zou worden en meer in lijn zou zijn met deze tijd.

Less = More
Om het hele document leesbaarder te maken, moest er simpelweg minder tekst in komen. In plaats van volle pagina’s met lange alinea’s kozen we voor korte alinea’s, afgewisseld met quotes, op een fullscreen achtergrondafbeelding. Op deze manier werd elke pagina behapbaar omdat deze uit niet meer dan 100 woorden bestond.

Digitaal Jaarverslag 2023
Er is gekozen voor een digitaal jaarverslag dat interactief moest zijn bij het navigeren door het document. Verdere verdiepende interactiviteit was gezien het medium waarmee Bont voor Dieren het jaarverslag wou delen, niet mogelijk. Een mogelijkheid die nu nog wordt onderzocht is het produceren van een jaarverslag op basis van HTML, CSS en javascript.

Het gehele jaarverslag is hier te vinden.


Even Tanken – Rabobank

Voor de Rabobank is een korte animatie gemaakt over een nieuwe functie in de Rabo app. Je kunt namelijk vanaf nu betalen via de app bij het pompstation.

Klantvraag
De klant wou een korte animatie, die ook zonder geluid te begrijpen was voor de gebruiker. De animatie moest niet alleen duidelijk maken dat dit mogelijk is, maar ook hoe de klant dit stap voor stap kan doen in de Rabo app.

Schetsen
Een van de uitdagingen van deze opdracht was dat de app visueel vormgegeven moest worden in de Rabobank animatie huisstijl en toch een duidelijke flow moest weergeven. De animatie huisstijl is anders dan de huisstijl van de Rabo app, en dit verschil moest worden overbrugd.

Een eerste versie van het storyboard is hier te vinden.

Even tanken
Na meerdere iteraties is de animatie opgeleverd. Deze wordt nog steeds succesvol ingezet om gebruikers op de hoogte te brengen van deze functie en hoe deze gebruikt kan worden.


Posters – Canon

Voor Canon zijn een aantal posters ontwikkeld naar aanleiding van de lancering van de nieuwste EOS R6 camera.

Klantvraag
Canon had een nieuwe camera gelanceerd en wou dit communiceren via o.a. een aantal posters. Deze posters moesten de kracht van een Canon camera overbrengen en verdiepende informatie communiceren.

Posters
Er zijn een viertal posters ontworpen die ieder een aspect van de EOS R6 belichten. Daarnaast bevat elke poster een foto gemaakt met de EOS R6.


Fotoboek – Cambodia

Naar aanleiding van een fotografie serie uit Cambodja is een fotoboek gemaakt waarin de, met een analoge camera geschoten, foto’s op afgedrukt zijn.

Canon AE1
De foto’s waren geschoten met een oude analoge Canon AE1 camera. Toendertijd het nieuwste van het nieuwste, want dit was de eerste camera die zelf het diafragma of de sluitertijd kon bepalen. Tegenwoordig is dit natuurlijk geen cutting-edge technologie meer, maar de foto’s gemaakt door deze camera blijven een sfeer houden die je niet met digitale camera’s en filters voor elkaar krijgt. Alleen al omdat er maar 26 shots op een rolletje zitten, in plaats van ruimte voor duizenden foto’s op een sd-kaartje, zorgen ervoor dat er gewerkt moet worden in een begrenzend, en daardoor bevrijdend, kader.

Instagram
Een ander mooi voordeel van analoge fotografie is dat je deze foto’s sneller laat afdrukken. Ik heb de serie foto’s onderverdeelt in 4 hoofdstukken en elk hoofdstuk bestaat uit 7 tot 10 foto’s. Deze zijn afgedrukt in een vierkant boek. Vierkant omdat dit juist het kader is van Instagram. Op deze manier wou ik het oude medium, analoge fotografie, combineren met een nieuwer medium, Instagram.

Het boek is een perfect medium dit als centerpiece op de koffietafel gezet kan worden.

Het gehele boek is hier in digitale vorm te vinden.


Onderhoud – Heijmans

Voor het bouw en infrastructuren bedrijf Heijmans is een korte animatie gemaakt om omliggende bewoners te informeren over het aanstaande onderhoud van de nabijgelegen snelweg.

Klantvraag
De klant wou een duidelijke animatie, die voor iedereen begrijpelijk zou zijn. Daarnaast had het project een zeer strakke deadline, aangezien de verbouwingen al bijna van start zouden gaan. Voor die tijd moesten omliggende bewoners weten wat dit voor consequenties zou hebben voor hun dagelijkse snelweg ritje.

Deadline
Omdat de animatie binnen 1 werkweek van begin tot eind af moest zijn, is er voor gekozen om 1 helder overzicht shot te maken, zodat er niet teveel transities gemaakt hoefde te worden. Op deze manier kon de animatie in zeer korte tijd, toch gerealiseerd worden.

Onderhoud
De animatie is met veel plezier ontvangen en rond gestuurd via een digitale nieuwsbrief naar alle bewoners.


Folders – Rabobank

Voor het Acorn project van de Rabobank zijn meerdere flyers ontworpen voor verschillende fasen van het traject. Met deze flyers wou Acorn potentiele stakeholders kunnen informeren over het project.

Acorn
Acorn is een initiatief van de Rabobank waarbij zij zich inzetten voor kleine boeren in derdewereldlanden. Dit doen ze niet alleen door financiële middelen te verstrekken, maar ook door te helpen bij het verduurzamen van bedrijven en het opkopen van CO2.

Klantvraag
Omdat Acorn meerdere financiers en potentiële stakeholders moest overtuigen, wilden zij graag eerst het verhaal van Acorn kort kunnen vertellen met een folder. Deze konden zij aan het einde van een evenement aan de doelgroep meegeven. Bij de tweede folder wilde Acorn vooral benadrukken wat de voordelen zijn van “insetting” (Het financieren van klimaatbeschermingsprojecten langs de eigen waardeketen van een bedrijf).

Schetsen
Voor de eerste folder had Acorn alleen een schetsmatig idee van wat zij wilden communiceren. De tekst die ze hadden was echter niet toereikend om de doelgroep snel te informeren over wat Acorn kan betekenen. Door de klant te overtuigen om een folder te gebruiken, konden de belangrijkste doelstellingen op een prominente plek worden geplaatst, zonder dat de rest van de inhoud moest inboeten aan ruimte. Door deze doelstellingen zo duidelijk te communiceren, wordt meteen duidelijk wat belangrijk is voor de stakeholders om te weten.

De eerste schets is hier te vinden

Acorn folders
Nadat de eerste folder een succes bleek te zijn bij de doelgroep, is deze meerdere malen opnieuw gedrukt om ook bij andere evenementen te worden uitgedeeld. Daarnaast ben ik een jaar later opnieuw ingeschakeld om ook een nieuwe variant met verdiepende informatie te ontwerpen. Ook deze folder wordt met succes herbesteld voor nieuwe evenementen.

De eerste Acorn folder is hier te vinden
De tweede Acorn folder is hier te vinden


CyberRisicoverzekering – Rabobank

Voor de Rabobank is een animatie gemaakt over de CyberRisicoverzekering, een nieuwe verzekering die de Rabobank aanbiedt aan ondernemers om zich te beschermen tegen cybercriminaliteit.

Klantvraag
De klant wilde een verhaal waarin de nadruk wordt gelegd op de drie voordelen van de CyberRisicoverzekering voor ondernemers. Aanvankelijk wilde de klant meerdere animaties, elk gericht op een voordeel van de verzekering. Echter, na overwegingen over mogelijke wildgroei en ruis, is de klant overtuigd om alle voordelen in één animatie te benoemen.

Schetsen
De klant had een duidelijk beeld van de animatie voor ogen, met veel tekst en oplichtende steekwoorden. Omdat dit te veel op een PowerPoint presentatie animatie zou gaan lijken, is in eerste instantie een storyboard opgeleverd zonder steekwoorden.

Een eerste versie van het storyboard is hier te vinden.

Rabo CyberRisicoverzekering
We wisten al dat de klant niet akkoord zou gaan met het eerste storyboard, wat eigenlijk de bedoeling was. Mijn redenering was dat door nu een klein aantal steekwoorden toe te voegen, de klant tevreden zou zijn, omdat er nu meer steekwoorden zouden staan dan eerst het geval was.

Na overleg met de afdeling die de Rabobank styleguide controleert, is uiteindelijk een balans gevonden tussen de juiste hoeveelheid tekst en visuals.


Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Jaarverslag – IederMooi

Voor de stichting IederMooi is een jaarverslag gemaakt van het jaar 2023. Met dit jaarverslag wil de stichting een serieuze professionalisering slag maken en kans maken op verschillende subsidies.

Iedermooi
Stichting IederMooi zet zich in om hun doelgroep, die een afstand hebben tot de maatschappij of arbeidsmarkt, de persoonlijke aandacht te geven die zij nodig hebben. Dit doen zij in de vorm van het gratis aanbieden van schoonheidsbehandelingen, massages en gezamenlijke activiteiten en workshops.

Klantvraag
In de loop der jaren is de stichting een succes gebleken en blijft de vraag groeien. Om deze reden heeft de stichting extra financiele middelen nodig die zij via subsidies willen aanvragen. Daarom is mij gevraagd om, aan de hand van een reeds bestaande, maar summiere huisstijl, een professioneel jaarverslag op te leveren.

Schetsen
De stichting had al een logo, kleurenpalet en typografie om mee te werken maar had verder nog nooit communicatiemiddelen laten produceren. Een duidelijk beeld over welke stijl de stichting visueel had, was er dus nog niet. Daarom heb ik in eerste instantie 1 spread meerdere keren uitgewerkt, varierend van corporate(1) tot vrolijk(3), om hier antwoord op te vinden.

Deze schetsen zijn hier te zien.

Jaarverslag 2023
De stichting voelde zich het meest verbonden met de vrolijkere versie van de spread(3), welke vervolgens is gebruikt als inspiratie en blauwdruk voor de rest van het document. Ik heb met veel plezier en enthousiasme gewerkt aan het jaarverslag en hoop oprecht dat deze een steentje heeft kunnen bijdragen aan de professionalisering van IederMooi.

Het gehele jaarverslag is hier te zien.  


Infographic – Rabo&Co

De afdeling Rabo&Co wilde een infographic waarin de (financiële) redenering voor hun doelstellingen en marktpropositie op een vrolijke manier kon worden uitgelegd.

Rabo&Co
De afdeling Rabo&Co is een investeringsplatform van de Rabobank. Op dit platform willen zij (de Rabobank) de schakel zijn tussen ondernemers en investeerders. Uit onderzoeken is namelijk gebleken dat ondernemers hulp kunnen gebruiken bij het vinden van investeerders en dat investeerders juist behoefte hebben aan een cofinanciering vanuit de bank om risico’s te kunnen spreiden.

Klantvraag
Voor een ondernemersbeurs zou Rabobank een stand hebben waarin zij het investeringsplatform konden pitchen. Niet alleen ter aankleding van de marktkraam, maar ook als visueel hulpmiddel zocht Rabo&Co naar een manier om hun redenering, cijfers, doelgroeponderzoek, doelstellingen en marktpropositie op een simpele manier over te brengen naar de bezoeker.

Infographic
Om deze reden is ervoor gekozen om een drieluik-infographic te maken. Om de cijfers en andere feiten meer leven te geven, heb ik ervoor gekozen om er een kleine storytellinglaag overheen te gieten door te vertellen vanuit een persona. We volgen deze persona, Mark, in zijn doel om door middel van crowdfunding genoeg geld te verzamelen voor een nieuw bedrijfspand. Vanuit dit korte verhaal brengen we de achterliggende cijfers naar voren om uiteindelijk te eindigen bij wat Rabo&Co kan betekenen voor de ondernemers.


Jaarverslag – Bont voor Dieren

Voor stichting Bont voor Dieren is een digitaal jaarverslag gemaakt voor het jaar 2023. Omdat hun website net een make-over had gekregen, zochten ze naar een stijl die hier goed bij zou passen.

Bont voor Dieren
Sinds 1986 zet Bont voor Dieren zich in voor dieren en tegen de bontindustrie. Ze waren cruciaal bij het tot stand komen van het bontfokkerijverbod in Nederland vanaf 2024 en werken nu hard aan het bereiken van hetzelfde op Europees niveau.

Klantvraag
Eerdere jaarverslagen bestonden altijd uit veel tekst en kwamen nogal ouderwets over. Ik kreeg de opdracht om na te denken over de vorm, zodat het jaarverslag beter leesbaar zou worden en meer in lijn zou zijn met deze tijd.

Less = More
Om het hele document leesbaarder te maken, moest er simpelweg minder tekst in komen. In plaats van volle pagina’s met lange alinea’s kozen we voor korte alinea’s, afgewisseld met quotes, op een fullscreen achtergrondafbeelding. Op deze manier werd elke pagina behapbaar omdat deze uit niet meer dan 100 woorden bestond.

Digitaal Jaarverslag 2023
Er is gekozen voor een digitaal jaarverslag dat interactief moest zijn bij het navigeren door het document. Verdere verdiepende interactiviteit was gezien het medium waarmee Bont voor Dieren het jaarverslag wou delen, niet mogelijk. Een mogelijkheid die nu nog wordt onderzocht is het produceren van een jaarverslag op basis van HTML, CSS en javascript.

Het gehele jaarverslag is hier te vinden.


Even Tanken – Rabobank

Voor de Rabobank is een korte animatie gemaakt over een nieuwe functie in de Rabo app. Je kunt namelijk vanaf nu betalen via de app bij het pompstation.

Klantvraag
De klant wou een korte animatie, die ook zonder geluid te begrijpen was voor de gebruiker. De animatie moest niet alleen duidelijk maken dat dit mogelijk is, maar ook hoe de klant dit stap voor stap kan doen in de Rabo app.

Schetsen
Een van de uitdagingen van deze opdracht was dat de app visueel vormgegeven moest worden in de Rabobank animatie huisstijl en toch een duidelijke flow moest weergeven. De animatie huisstijl is anders dan de huisstijl van de Rabo app, en dit verschil moest worden overbrugd.

Een eerste versie van het storyboard is hier te vinden.

Even tanken
Na meerdere iteraties is de animatie opgeleverd. Deze wordt nog steeds succesvol ingezet om gebruikers op de hoogte te brengen van deze functie en hoe deze gebruikt kan worden.


Posters – Canon

Voor Canon zijn een aantal posters ontwikkeld naar aanleiding van de lancering van de nieuwste EOS R6 camera.

Klantvraag
Canon had een nieuwe camera gelanceerd en wou dit communiceren via o.a. een aantal posters. Deze posters moesten de kracht van een Canon camera overbrengen en verdiepende informatie communiceren.

Posters
Er zijn een viertal posters ontworpen die ieder een aspect van de EOS R6 belichten. Daarnaast bevat elke poster een foto gemaakt met de EOS R6.


Fotoboek – Cambodia

Naar aanleiding van een fotografie serie uit Cambodja is een fotoboek gemaakt waarin de, met een analoge camera geschoten, foto’s op afgedrukt zijn.

Canon AE1
De foto’s waren geschoten met een oude analoge Canon AE1 camera. Toendertijd het nieuwste van het nieuwste, want dit was de eerste camera die zelf het diafragma of de sluitertijd kon bepalen. Tegenwoordig is dit natuurlijk geen cutting-edge technologie meer, maar de foto’s gemaakt door deze camera blijven een sfeer houden die je niet met digitale camera’s en filters voor elkaar krijgt. Alleen al omdat er maar 26 shots op een rolletje zitten, in plaats van ruimte voor duizenden foto’s op een sd-kaartje, zorgen ervoor dat er gewerkt moet worden in een begrenzend, en daardoor bevrijdend, kader.

Instagram
Een ander mooi voordeel van analoge fotografie is dat je deze foto’s sneller laat afdrukken. Ik heb de serie foto’s onderverdeelt in 4 hoofdstukken en elk hoofdstuk bestaat uit 7 tot 10 foto’s. Deze zijn afgedrukt in een vierkant boek. Vierkant omdat dit juist het kader is van Instagram. Op deze manier wou ik het oude medium, analoge fotografie, combineren met een nieuwer medium, Instagram.

Het boek is een perfect medium dit als centerpiece op de koffietafel gezet kan worden.

Het gehele boek is hier in digitale vorm te vinden.


Onderhoud – Heijmans

Voor het bouw en infrastructuren bedrijf Heijmans is een korte animatie gemaakt om omliggende bewoners te informeren over het aanstaande onderhoud van de nabijgelegen snelweg.

Klantvraag
De klant wou een duidelijke animatie, die voor iedereen begrijpelijk zou zijn. Daarnaast had het project een zeer strakke deadline, aangezien de verbouwingen al bijna van start zouden gaan. Voor die tijd moesten omliggende bewoners weten wat dit voor consequenties zou hebben voor hun dagelijkse snelweg ritje.

Deadline
Omdat de animatie binnen 1 werkweek van begin tot eind af moest zijn, is er voor gekozen om 1 helder overzicht shot te maken, zodat er niet teveel transities gemaakt hoefde te worden. Op deze manier kon de animatie in zeer korte tijd, toch gerealiseerd worden.

Onderhoud
De animatie is met veel plezier ontvangen en rond gestuurd via een digitale nieuwsbrief naar alle bewoners.


Folders – Rabobank

Voor het Acorn project van de Rabobank zijn meerdere flyers ontworpen voor verschillende fasen van het traject. Met deze flyers wou Acorn potentiele stakeholders kunnen informeren over het project.

Acorn
Acorn is een initiatief van de Rabobank waarbij zij zich inzetten voor kleine boeren in derdewereldlanden. Dit doen ze niet alleen door financiële middelen te verstrekken, maar ook door te helpen bij het verduurzamen van bedrijven en het opkopen van CO2.

Klantvraag
Omdat Acorn meerdere financiers en potentiële stakeholders moest overtuigen, wilden zij graag eerst het verhaal van Acorn kort kunnen vertellen met een folder. Deze konden zij aan het einde van een evenement aan de doelgroep meegeven. Bij de tweede folder wilde Acorn vooral benadrukken wat de voordelen zijn van “insetting” (Het financieren van klimaatbeschermingsprojecten langs de eigen waardeketen van een bedrijf).

Schetsen
Voor de eerste folder had Acorn alleen een schetsmatig idee van wat zij wilden communiceren. De tekst die ze hadden was echter niet toereikend om de doelgroep snel te informeren over wat Acorn kan betekenen. Door de klant te overtuigen om een folder te gebruiken, konden de belangrijkste doelstellingen op een prominente plek worden geplaatst, zonder dat de rest van de inhoud moest inboeten aan ruimte. Door deze doelstellingen zo duidelijk te communiceren, wordt meteen duidelijk wat belangrijk is voor de stakeholders om te weten.

De eerste schets is hier te vinden

Acorn folders
Nadat de eerste folder een succes bleek te zijn bij de doelgroep, is deze meerdere malen opnieuw gedrukt om ook bij andere evenementen te worden uitgedeeld. Daarnaast ben ik een jaar later opnieuw ingeschakeld om ook een nieuwe variant met verdiepende informatie te ontwerpen. Ook deze folder wordt met succes herbesteld voor nieuwe evenementen.

De eerste Acorn folder is hier te vinden
De tweede Acorn folder is hier te vinden


CyberRisicoverzekering – Rabobank

Voor de Rabobank is een animatie gemaakt over de CyberRisicoverzekering, een nieuwe verzekering die de Rabobank aanbiedt aan ondernemers om zich te beschermen tegen cybercriminaliteit.

Klantvraag
De klant wilde een verhaal waarin de nadruk wordt gelegd op de drie voordelen van de CyberRisicoverzekering voor ondernemers. Aanvankelijk wilde de klant meerdere animaties, elk gericht op een voordeel van de verzekering. Echter, na overwegingen over mogelijke wildgroei en ruis, is de klant overtuigd om alle voordelen in één animatie te benoemen.

Schetsen
De klant had een duidelijk beeld van de animatie voor ogen, met veel tekst en oplichtende steekwoorden. Omdat dit te veel op een PowerPoint presentatie animatie zou gaan lijken, is in eerste instantie een storyboard opgeleverd zonder steekwoorden.

Een eerste versie van het storyboard is hier te vinden.

Rabo CyberRisicoverzekering
We wisten al dat de klant niet akkoord zou gaan met het eerste storyboard, wat eigenlijk de bedoeling was. Mijn redenering was dat door nu een klein aantal steekwoorden toe te voegen, de klant tevreden zou zijn, omdat er nu meer steekwoorden zouden staan dan eerst het geval was.

Na overleg met de afdeling die de Rabobank styleguide controleert, is uiteindelijk een balans gevonden tussen de juiste hoeveelheid tekst en visuals.