Folders – Rabobank

Voor het Acorn project van de Rabobank zijn meerdere flyers ontworpen voor verschillende fasen van het traject. Met deze flyers wou Acorn potentiele stakeholders kunnen informeren over het project.

Acorn
Acorn is een initiatief van de Rabobank waarbij zij zich inzetten voor kleine boeren in derdewereldlanden. Dit doen ze niet alleen door financiële middelen te verstrekken, maar ook door te helpen bij het verduurzamen van bedrijven en het opkopen van CO2.

Klantvraag
Omdat Acorn meerdere financiers en potentiële stakeholders moest overtuigen, wilden zij graag eerst het verhaal van Acorn kort kunnen vertellen met een folder. Deze konden zij aan het einde van een evenement aan de doelgroep meegeven. Bij de tweede folder wilde Acorn vooral benadrukken wat de voordelen zijn van “insetting” (Het financieren van klimaatbeschermingsprojecten langs de eigen waardeketen van een bedrijf).

Schetsen
Voor de eerste folder had Acorn alleen een schetsmatig idee van wat zij wilden communiceren. De tekst die ze hadden was echter niet toereikend om de doelgroep snel te informeren over wat Acorn kan betekenen. Door de klant te overtuigen om een folder te gebruiken, konden de belangrijkste doelstellingen op een prominente plek worden geplaatst, zonder dat de rest van de inhoud moest inboeten aan ruimte. Door deze doelstellingen zo duidelijk te communiceren, wordt meteen duidelijk wat belangrijk is voor de stakeholders om te weten.

De eerste schets is hier te vinden

Acorn folders
Nadat de eerste folder een succes bleek te zijn bij de doelgroep, is deze meerdere malen opnieuw gedrukt om ook bij andere evenementen te worden uitgedeeld. Daarnaast ben ik een jaar later opnieuw ingeschakeld om ook een nieuwe variant met verdiepende informatie te ontwerpen. Ook deze folder wordt met succes herbesteld voor nieuwe evenementen.

De eerste Acorn folder is hier te vinden
De tweede Acorn folder is hier te vinden